nhà đất 2015 còn khó
nhà đất 2015 còn khó
“Sang năm 2015 bất động sản vẫn còn khó” Hiệp hội Bất đông sản Tp.HCM tiếp tục có những kiến nghị về cơ chế, chính sách để giúp thị trường bớt khó         Thị trường đã có cải thiện về thanh khoản song doanh nghi..
PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THƯ 8
Tương Lai   Kính thưa các cụ, Thưa ông Chủ tịch Mặt trận, thưa quý vị Đến hẹn lại lên, tôi xin được phát biểu hai vấn đề, nhưng tuy hai mà một. Và có lẽ đây là lần cuối có mặt ở diễn đàn Mặt trận, tôi xin phép nói dài một chút, đương..