Lê Trọng Nhi - Kinh tế Việt Nam và nguồn tư bản chết
Lê Trọng Nhi - Kinh tế Việt Nam và nguồn tư bản chết
Lê Trọng Nhi - Kinh tế Việt Nam và nguồn tư bản chết Lê Trọng Nhi Với quyền sở hữu – quyền sử dụng đất được hiến định như hiện nay, không những chúng ta tự nguyện thu nhỏ và làm hẹp nguồn tư bản sẵn có trong nền kinh tế mà quan trọng hơn ..
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường
Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm về sáng ngày 28.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họ..