Thời kỳ khó khăn và sụp đổ chế độ  - Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế
Thời kỳ khó khăn và sụp đổ chế độ - Phản ứng của chế độ chuyên chế với suy thoái kinh tế
Nguồn: Dag Tanneberg, Christoph Stefes & Wolfgang Merkel (2013). “Hard times and regime failure: autocratic responses to economic downturns”, Contemporary Politics, 19:1, 115-129. Biên dịch: Phạm Thị Kim Ngân | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp C..
Trung Quốc và Ấn Độ: Ai hơn ai? - Trần Hữu Dũng
 "Trung Quốc tăng trưởng nhanh là nhờ có nhiều kĩ sư,  Ấn Độ tăng trưởng chậm vì có quá nhiều lí thuyết gia kinh tế"                     ..