Sau 25 năm Việt Nam vẫn kém Đông Âu ???!!!
Sau 25 năm Việt Nam vẫn kém Đông Âu ???!!!
Nguyễn Giang bbcvietnamese.com Có thực vậy chăng ? Trước 1989 Việt Nam kinh tế  so với c ác nước Đông Âu thế nào ?Nay ra sao ? Sự so sánh nên làm . nghe nhiều ý kiến rất cần . Nhưng người Việt ở trên đất Việt ( còn người Việt không ở đ..
Sự thật về giải quyết nợ xấu ở VN
Sự thật về giải quyết nợ xấu ở VN
Phân loại nợ xấu tại Việt Nam vẫn có khoảng cách lớn so với tiêu chuẩn quốc tế Chính phủ Việt Nam vừa ra báo cáo trong đó cho biết hơn một nửa số nợ xấu, được xác định từ cuối quý ba năm 2012, đã được xử lý. Theo đó, tính đến tháng 10 năm 2..