Năm 1898, Trung Quốc tuyên bố “Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc Hải Nam”
Năm 1898, Trung Quốc tuyên bố “Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc Hải Nam”
Năm 1898, quan kinh lược Quảng Đông, Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc về Trung Hoa, không liên quan với chính quyền huyện Hải Nam nên không chịu bồi thường cho chủ 2 tàu buôn của Hà Lan vì tội hôi của. Chi tiết này cùng tấm bản ..
Từ năm 1898, Nikola Tesla đã gây chấn động khi làm tất cả mọi người tin rằng chiếc thuyền này được điều khiển bằng giọng nói
Từ năm 1898, Nikola Tesla đã gây chấn động khi làm tất cả mọi người tin rằng chiếc thuyền này được điều khiển bằng giọng nói
Hình ảnh về Nikola Tesla, một người đàn ông mảnh dẻ, râu ria với khuôn mặt gầy và cằm nhọn. Năm 1898, Nikola Tesla khiến cả đám đông tin rằng ông có thể điều khiển một con tàu bằng giọng nói. Nhưng sự thật là, ông đã phát minh ra..