Xuất khẩu cà phê sẽ đạt 3 tỷ USD trong tháng 10
Xuất khẩu cà phê sẽ đạt 3 tỷ USD trong tháng 10
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2014 sẽ chạm ngưỡng 3 tỷ đô trong năm 2014 vào tháng 10 này. Theo dữ liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/10/2014 giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 2,99 tỷ USD với khối l..
ĐẢO THẠNH AN CẦN GIỜ
ĐẢO THẠNH AN CẦN GIỜ
..