"Không thể bàng quan với 4 vấn đề nổi cộm của kinh tế Việt Nam"
"Không thể bàng quan với 4 vấn đề nổi cộm của kinh tế Việt Nam"
"Những vấn đề nền tảng, dài hạn còn phải thảo luận nhiều, tuy nhiên cốt lõi nhất vẫn nằm ở cơ cấu và cơ chế"...     TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Trăn trở, suy ngẫm về những vấn đề mang tính nền t..
5 khác biệt giữa đặc khu kinh tế cho TQ thuê với khu phố Tàu (Chinatown)
5 khác biệt giữa đặc khu kinh tế cho TQ thuê với khu phố Tàu (Chinatown)
 Nhân dịp có một Đại biểu Quốc hội phát biểu so sánh rằng đặc khu kinh tế cho Trung Quốc thuê thì có khác gì các khu phố Tàu (Chinatown) mà thành phố lớn nào trên thế giới cũng có (*), tôi xin đưa ra 5 khác biệt lớn của hai hình thức dân cư nói ..