Long Hổ trong phong thủy

PHÚC AN KHANG  Fengshui Marina Tâm  0938168807

Thế nào gọi là "Long Hổ"?

Long Hổ là cách gọi tắt của Thanh Long và Bạch Hổ. Đó là 2 thế núi, gò ở 2 bên huyệt mộ: tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ.

 

Long Hổ ngoại sơn

 

Các nhà phong thủy cho rằng, Thanh Long, Bạch Hổ bảo vệ huyệt mộ, 2 gò ôm bao huyệt mộ, tạo thế kín đáo cho minh đường tàng phong đắc thủy. Thế Long Hổ như 2 bàn tay ôm minh đường.

Sách Táng Kinh nói: "Long Hổ bao bọc, bảo vệ, chủ khách tương nghênh". Sách cũng chú giải thêm: "Phàm chân long mạch, gò bên trái hồi, gò bên phải bao, gò phía trước hướng về, gò phía sau ôm, tạo thành thế che chắn, bảo vệ. Nếu chưa có cát huyệt thì chưa có hình thế này. Nếu Long Hổ bao bọc nhưng chủ khách vô tình thì địa thế đó là giả tượng".

Huyệt mộ ở đồng bằng cũng có Long Hổ. Sách Táng Kinh nói: "Trái phải không có núi làm tay Long tay Hổ thì ruộng cao 2 bên mộ cũng được coi là Long Hổ. Tuy gò đống, chỗ ẩn chỗ nhô nhưng chỗ cao là ẩn long".

Đất táng kỵ không có gò Long Hổ hoặc Long Hổ nhọn đầu, tàn, khuyết, lõm vì như vậy, huyệt mộ không tụ khí.

Long Hổ vô tình quay lưng huyệt mộ, gia chủ ly tán. 2 chân Long Hổ bay, gia chủ hao tổn tiền của, con cái nghịch tử, anh em phân ly. Long Hổ tương giao, dâu con dâm loạn, con trai bất hiếu.

 

28 điều kiện về huyệt mộ trong phong thủy học

“28 yếu” là một trong 10 bí quyết của Cửu Ca. Đó là 28 yêu cầu về long, huyệt, sa, thủy của huyệt mộ bao gồm:

1. Long phải sinh vượng nghĩa là long mạch phải dài, khí đến thì huyệt kết.

2. Long mạch phải nhấp nhô nghĩa là khí đi theo triền núi ở trong đất đến huyệt mộ, nếu không lên xuống sẽ bị đứt mạch khí và không đến được huyệt mộ.

3. Mạch phải nhỏ vì mạch lớn khí sẽ bị tản.

4. Huyệt phải tàng thì mới giữ được khí mạch, tàng phong.

5. Lai long phải gặp huyệt cát có nghĩa là long mạch phải gặp huyệt tàng phong đắc thủy thì huyệt mới kết phát.

6. Đường phải rộng, sáng, phẳng có nghĩa là minh đường phải rộng, sáng, phẳng thì mới giữ được khí, gió, thủy.

7. Sa phải sáng có nghĩa là gò Thanh Long, gò Bạch Hổ phải rõ ràng, sáng sủa.

8. Thủy phải đọng nghĩa là nước phải ngưng đọng, bao bọc huyệt mộ.

9. Sơn phải bao nghĩa là núi bao quanh huyệt mộ. Câu này có ý chỉ triều mộ và gò hướng mộ.

10. Thủy phải ôm là dòng nước chảy phải ôm huyệt mộ.

11. Long phải miêngò Thanh Long “ngủ”, ý nói gò Thanh Long phải nhu thuận.

12. Hổ phải thấp có nghĩa là gò Bạch Hổ không được cao hơn gò huyệt.

13. Án phải gần có nghĩa Án Sơn phải ở gần huyệt mộ.

14. Thủy phải tĩnh tức là dòng nước phải trong, tĩnh lặng, không được chảy ồ ạt.

15. Tiền có quan ý chỉ trước mộ phải có tinh quan (gò nhỏ).

16. Phòng có thần là chỉ sau mộ phải có quỷ tinh (gò nhỏ).

17. Hậu có chẩm lạc nghĩa là sau mộ phải có gò nhỏ như chiếc gối.

18. Hai bên có giáp chiếu nghĩa là 2 bên mộ phải có gò nhỏ như 2 tai mộ để bảo vệ mộ.

19. Thủy phải giao là chỉ các dòng nước phải giao nhau và bao bọc lấy huyệt mộ.

20. Thủy Khẩu phải có gò che chắn là nói cửa sông phải như cái hom, nước vào không bị tản đi.

21. Huyệt phải tàng phong là chỉ huyệt phải được núi, gò bao bọc và có gió tụ ở bên trên huyệt.

22. Huyệt phải tụ khí là nói huyệt phải có núi, sông, gò bao bọc và có khí tụ.

23. Bát quốc không được khuyết có nghĩa là 8 hướng đều có núi và gò che chắn.

24. La Thành không được tản là chỉ các núi bao bọc như la thành không được tản mát.

25. Núi không được lõm chỉ các núi có long mạch và không được lõm, trũng.

26. Thủy không được phản cung ý chỉ dòng nước không được quay lưng vào huyệt mộ mà phải chảy bao quanh mộ.

27. Đường phải vuông vắn là chỉ minh đường phải vuông vắn, rộng lớn.

28. Núi phải cao là chỉ các núi như Thái Tổ Sơn, Thiếu Tổ Sơn, Phụ Mẫu Sơn, gò mộ, Án Sơn, Triều Sơn, gò Thanh Long, gò Bạch Hổ phải cao.

 

Bạch Hổ ở đây không phải là con Hổ trắng trong sở thú mà chúng ta thường thấy, mà là một phương vị trong Hà đồ, chúng ta đã biết qua trong bài “Chơi cá cảnh…”.

Cuộc sống mỗi ngày mỗi phát triển về kinh tế và khoa học kỷ thuật, nên nhu cầu phục vụ cho cuộc sống ngày càng cao, trong đó có đồ điện gia dụng.Chúng ta mua về và thấy chổ nào thuận lợi là chúng ta sắp xếp cho “được mắt”, thế là sử dụng.Đồ điện gia dụng dù ít dù nhiều đều có ảnh hưởng đến phong thủy, nhưng chúng ta ít ai biết nên đã xem nhẹ.

Đa số đồ điện gia dụng mang tính chất “động” như: Tivi, máy nghe nhạc, máy quạt, máy lạnh, máy xay sinh tố…Khi sử dụng thì tạo ra từ trường, tạo ra âm thanh, tạo ra gió, tạo ra tiếng động…

Nếu các vật dụng “động” này ta bố trí và “kích động” trên phương vị Bạch Hổ ở phòng khách: Thì người trong nhà làm việc bên ngoài dể bị tiểu nhân ám hại, sức khỏe mọi người trong nhà đều không được tốt, nữ chủ nhà nắm quyền (Phương vị Bạch Hổ thuộc về nữ).

Kể cả phòng ngủ, nếu ta đặt các đồ điện gia dụng như trên ở phương vị Bạch Hổ (Lấy cửa phòng ngủ là phương vị Chu Tước), thì tác dụng của nó cũng giống như ở phòng khách. Vì vậy ở phương vị Bạch Hổ, tuyệt đối ta không nên “động”,mà nên “tịnh”, vì phương vị Bạch Hổ là phương hung.

Còn lại các phương vị khác như: -Phương vị Chu Tước, chủ dương nên ta có thể “động”.-Phương vị Thanh Long là cát phương nên ta có thể “động”.-Phương vị Huyền Vũ, chủ âm nên “tịnh”. Bộ ghế sofa là vật “tịnh” nên ta đặt trên phương vị Bạch Hổ, do ghế sofa là vật dụng to bản, có sức mạnh ngăn trở sát khí, nên ta ngồi ở đó không cần phải lo lắng, hoặc ta đặt ghế sofa trên phương vị Huyền Vũ cũng tốt vậy.

Chu Tước vốn là chòm sao phương Nam gồm 7 sao: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn, có tượng con sẻ đỏ (Chu Tước).

Chòm sao Chu Tước

 

Các nhà phong thủy dùng nó để chỉ núi gò phía trước huyệt mộ. Sách Táng Kinh có viết: "An táng lấy tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ".

Dương trạch Chu Tước chỉ địa hình ở phía trước nhà. Vì thế "Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ linh để chính 4 phương. Vua chúa xây cung điện, lầu các đều dùng phép này".

Theo phong thủy, Chu Tước là núi hình thủy. Thủy ứng với hình núi sinh khí. Vì vậy nên uốn lượn hồi chỉnh như bách quan chầu vua. Nếu nghiêng, bay, xung, tức giận dỗi định bay là tượng hung.

Gò Chu Tước nên ngay ngắn, cao vươn, tú lệ, có tình, triều bái huyệt mộ là tốt. Núi trước mộ quay lưng vô tình, trên ngay dưới nghiêng như muốn quay đi là xấu.

Người xưa còn cho rằng, khi "Chu Tước bi khấp" (khóc than) là rất xấu. Lấy thủy làm Chu Tước, thịnh suy do hình ứng, kỵ chảy xiết, chảy ầm ầm.

Sách chú giải: "Nước ở minh đường, vị trí trước mộ cũng gọi là Chu Tước. Nếu Chu Tước là ao, hồ, đầm sâu lấy uốn lượn hữu tình là cát. Chu Tước như liềm cắt dao cứa, tên bắn, chảy xiết như than khóc bi ai tất là tượng hung".

Khi Quản Lộ đi qua mộ Võ Khâu Kiểm, ông nhìn thấy tượng hung như "Chu Tước bi khấp" liền đoán: gia chủ có họa diệt tộc. Quả nhiên 2 năm sau, điều đó ứng nghiệm.

Từ Thiện Kế trong Địa lý nhân tử cần biết viết: "Nước sáng sủa đến trước huyệt mộ là mộ cát. Nếu chạy thẳng, chảy xiết, xung sát có tiếng ầm ầm như cáu giận là hung. Vì vậy, nước chảy đến phải uốn khúc, quanh co, êm đềm, du dương, chầm chậm là hợp lẽ".

PHÚC AN KHANG  Fengshui Marina Tâm  0938168807


Ngày cập nhật 2018/11/04 Tác giả: VNE

Tag:
Hỗ trợ trực tuyến

 

0835570473 - Họa sĩ Minh Tâm vẽ tranh Phong Thủy và Tôn Giáo

---

0938168807 (Marina)

Hình Ảnh Dự Án

Liên Kết Website

BACK TO TOP