Dự báo chứng khoán bể sàn năm 2008 của Luật sư Nguyễn Minh Trí trên BBC
Dự báo chứng khoán bể sàn năm 2008 của Luật sư Nguyễn Minh Trí trên BBC
Dự báo chứng khoán bể sàn năm 2008 của Luật sư Nguyễn Minh Trí trên BBC  Dự báo chứng khoán VN 2008 và bài thơ dự báo sự “bễ sàn “ 2008 Một số chuyên gia tài chính nước ngoài nhận định tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Lần 2) ở Hà Nội l..
Nhìn lại Thị trường chứng khoán 2007
Nhìn lại Thị trường chứng khoán 2007
Nhìn lại Thị trường chứng khoán 2007 để nhớ thời cơn sốt vàng của Chứng khoán và các đại gia …Thấy gì tháng Giêng?         Hôm qua (5/2), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức công bố một số nhận định về diễn biến giao dị..