Bong bóng bất động sản Trung Quốc: Ngòi nổ đầu tiên cho cuộc khủng hoảng 2017-2019? (Kỳ 1)
Bong bóng bất động sản Trung Quốc: Ngòi nổ đầu tiên cho cuộc khủng hoảng 2017-2019? (Kỳ 1)
​ Tòa nhà cao nhất thế giới đang nằm ở Trung Quốc. Vào cuối năm 2006 và sau đó là cuối năm 2007, tiến sĩ kinh tế Harvard- Harry Dent, tác giả của cuốn sách “Thương Vụ Để Đời” cảnh báo bong bóng bất động sản đang xuất hiện tại Dubai khi các cầ..
Bong bóng chứng khoán Hoa Kỳ: Ngòi nổ thứ tư cho Cuộc Khủng Hoảng 2017-2019 (Kỳ cuối)
Bong bóng chứng khoán Hoa Kỳ: Ngòi nổ thứ tư cho Cuộc Khủng Hoảng 2017-2019 (Kỳ cuối)
Dịch giả: Trương Huy Minh Mặc dù Hoa Kỳ không phải là trung tâm của cuộc khủng hoảng thế giới 2017-2019 xét trên yếu tố nội tại của nền kinh tế so với các khu vực khác. Ba ngòi nổ lớn nhất là: Bong bóng bất động sản ở Trung Quốc; Cuộc khủ..